Cennik w sprawach cywilnych i gospodarczych

TARYFA OPŁAT MEDIACYJNYCH W SPRAWACH CYWILNYCH I GOSPODARCZYCH

Opolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji

Na podstawie § 12 ust. 11 Regulaminu Postępowania Mediacyjnego Opolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji (OCAM), Zarząd OCAM postanowił co następuje.  

§1

  1. Taryfa opłat Mediacyjnych określa wysokość opłat za prowadzenie mediacji w Opolskim Centrum Arbitrażu i Mediacji
  2. Taryfy Opłat Mediacyjnych nie stosuje się do spraw skierowanych do mediacji przed sąd powszechny.

§2

  1. Opłata administracyjna wynosi 300 zł.
  2. Opłata za prowadzenie mediacji wynosi 2% wartości przedmiotu, nie mniej niż 1.200 zł i nie więcej niż 6.000 zł. Przy wartości przedmiotu sporu powyżej 1.000.000 zł opłata mediacyjna ustalana jest indywidualnie, jednak w wysokości nie większej niż 2% wartości przedmiotu sporu, powiększonej o należny podatek VAT.
  3. W przypadku sporów o prawa niemajątkowe, gdzie nie da się ustalić wartości przedmiotu sporu, wysokość opłaty za prowadzenie mediacji wynosi 1.200 zł.
  4. Opłata za prowadzenie mediacji stanowi wynagrodzenie mediatora, w tym wszelkie czynności podejmowane poza posiedzeniami mediacyjnymi. W wypadku przekroczenia 8 godzin, stawka za każdą kolejną godzinę pracy wynosi 150 zł.
  5. Jeśli postępowanie mediacyjne prowadzić ma więcej niż jeden mediator, wówczas stawki opłat za prowadzenie mediacji ustala się indywidualnie.
  6. Wszystkie opłaty wymienione w niniejszej taryfie zawierają podatek VAT w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami.

§3

Wszystkie opłaty obciążają strony w częściach równych, chyba, że strony postanowią inaczej.

§4

  1. Opłatę za prowadzenie mediacji wraz z opłatą administracyjną należy wpłacić w terminie i na rachunek wskazany przez mediatora OCAM przed pierwszym posiedzeniem mediacyjnym.
  2. Pozostałe opłaty i wydatki strony ponoszą według potrzeb postępowania.

Zarząd Opolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji

 

 

Złóż wniosek o mediację

7-30 dni

do zakończenia sprawy
drogą mediacji

685 dni

dochodzenie roszczeń
na drodze sądowej

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza,
że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
X