Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Olsztynie

Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Olsztynie to zlokalizowana w Olsztynie placówka, prowadzącą mediacje gospodarcze na terenie województwa warmińsko- mazurskiego. Swoim zasięgiem obejmie obszar właściwości Sądów Okręgowych w Elblągu i Olsztynie.

CAM w Olsztynie, został utworzony w ramach działania 2.17 skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach osi priorytetowej II efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przedmiotem działania Centrum jest prowadzenie postępowań mediacyjnych w różnych formach właściwych do rozwiązywania sporów, w których co najmniej jedną ze stron jest przedsiębiorca. Do zadań Centrum należy także propagowanie idei mediacji, w szczególności poprzez organizowanie konferencji i szkoleń dotyczących alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz działanie na rzecz pogłębienia wiedzy, szkolenia mediatorów i popularyzacja wiedzy merytorycznej i etycznej w zakresie mediacji.

Złóż wniosek o mediację

7-30 dni

do zakończenia sprawy
drogą mediacji

685 dni

dochodzenie roszczeń
na drodze sądowej

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza,
że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
X