Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Bydgoszczy

Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Bydgoszczy to placówka, prowadzącą mediacje gospodarcze na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Swoim zasięgiem obejmie obszar właściwości Sądów Okręgowych w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.

CAM w Olsztynie, został utworzony w ramach działania 2.17 skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach osi priorytetowej II efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przedmiotem działania Centrum jest prowadzenie postępowań mediacyjnych w różnych formach właściwych do rozwiązywania sporów, w których co najmniej jedną ze stron jest przedsiębiorca. Do zadań Centrum należy także propagowanie idei mediacji, w szczególności poprzez organizowanie konferencji i szkoleń dotyczących alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz działanie na rzecz pogłębienia wiedzy, szkolenia mediatorów i popularyzacja wiedzy merytorycznej i etycznej w zakresie mediacji.

Podmiotem odpowiedzialnym za działanie CAM w Bydgoszczy jest Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych z/s w Warszawie. 

Prezes Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Bydgoszczy - Paweł Drembkowski. 

Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Bydgoszczy - Paula Baumgart.  

 

Złóż wniosek o mediację

7-30 dni

do zakończenia sprawy
drogą mediacji

685 dni

dochodzenie roszczeń
na drodze sądowej

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza,
że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
X