Czym są Centra Arbitrażu
i Mediacji (CAM)

Celem funkcjonowania Centrów Arbitrażu i Mediacji jest udostępnienie przedsiębiorcom jak najlepszych warunków do nowoczesnego rozwiązywania sporów na płaszczyźnie gospodarczej. Dlatego też każde Centrum Arbitrażu i Mediacji zajmuje się mediacjami, w których przedsiębiorca jest co najmniej jedną ze stron.

Sieć Centrów Arbitrażu i Mediacji budować ma 15 CAM wojewódzkich oraz działający przy Konfederacji Lewiatan CAM-Koordynator. CAM-Koordynator to centrum odpowiadające za koordynację sieci CAM oraz realizację mediacji gospodarczych na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego.

Misją Centrum jest również promocja idei mediacji. Realizowana jest ona szczególnie poprzez organizację konferencji i szkoleń omawiających alternatywne metody rozwiązywania sporów, a także współpraca z innymi ośrodkami mediacji w kraju i za granicą w tym zakresie.

Tworząc CAM, autorzy projektu mieli na uwadze popularyzację sposobu rozwiązywania konfliktów poprzez prowadzenie mediacji oraz oparcie jej na opracowanych standardach we wszystkich ośrodkach mediacji w Polsce na zasadzie dobrowolności. 

Zakładane efekty

  • integracja środowiska - współpraca z partnerami społecznymi doprowadzi do zwiększenia aktywności organizacji zajmujących się tematyką ADR na własnym terenie;
  • wzrost liczby mediacji w regionach;
  • rozpowszechnienie wiedzy na temat ADR - dzięki kampanii informacyjnej oraz działaniom edukacyjnym.

Korzyści z CAM

  • zmniejszenie liczby spraw rozstrzyganych w wydziałach cywilnych i gospodarczych sądów powszechnych;
  • przyspieszenie rozpoznawania spraw przez sądy powszechne wskutek zmniejszenia wpływu oraz szerszego korzystania przez sędziów z instytucji skierowania sprawy do postępowania mediacyjnego;
  • znaczące obniżenie kosztów rozwiązywania sporów, w szczególności między przedsiębiorstwami;
  • rzeczywista analiza przyczyn sporu i możliwości dalszej współpracy miedzy skonfliktowanymi stronami;
  • zwiększenie kultury prawnej, w szczególności kultury rozwiązywania sporów wśród polskich przedsiębiorców;
  • popularyzacja alternatywnych metod rozwiązywania sporów wśród polskich przedsiębiorców oraz prawników, w tym sędziów.

Złóż wniosek o mediację

7-30 dni

do zakończenia sprawy
drogą mediacji

685 dni

dochodzenie roszczeń
na drodze sądowej

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza,
że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
X