O mediacji

Mediacja to dobrowolny i poufny proces dochodzenia przez strony sporu do jego rozwiązania na drodze negocjacji.

Rozwiązanie wypracowywane jest przy pomocy osoby trzeciej - mediatora. Co ważne, mediator prezentuje obiektywną postawę wobec stron biorących udział w sporze. Zadaniem mediatora jest wspieranie stron w wypracowaniu polubownej ścieżki porozumienia, która będzie najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich stron biorących udział w konflikcie.

Skorzystanie z mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Z pomocą mediatora możemy rozwiązać wiele spraw cywilnych, gospodarczych lub pracowniczych jak np. sporu co do wykonania lub zakwestionowania wykonania umowy.

Mediacja - jakie przynosi korzyści ?

Przede wszystkim mediacja pomaga w szybkim, samodzielnym oraz tanim rozwiązaniu sporu. Według Raportu Doing Bussines in Poland sporządzanego corocznie przez Bank Światowy spór rozwiązywany drogą mediacji kończy się średnio w terminie do 30 dni. Dla porównania dochodzenie roszczeń na drodze sądowej trwa w Polsce średnio aż 685 dni1. Oprócz znacznej oszczędności czasu istotnym aspektem jest także znacznie większa szansa na zachowanie pozytywnych relacji między stronami konfliktu, dzięki czemu mediacja pomaga w zachowaniu dobrego wizerunku niezależnie od przyczyny czy sposobu zakończenia sporu.

Kim jest mediator?

Mediator jest osobą, która pomaga w rozwiązaniu sporu. W przypadku, gdy mamy do czynienia z mediacją sądową, zgodnie z k.p.c., jeżeli strony nie dokonały wyboru osoby mediatora, sąd, kierując strony do mediacji, wyznacza mediatora mającego odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach danego rodzaju, biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności stałych mediatorów. Mediator nie rozstrzyga sporu. Jego zadaniem jest ułatwianie stronom komunikacji oraz wspieranie ich w dojściu do rozwiązania konfliktu. Podczas mediacji zachowuje on dobrowolność oraz poufność gwarantowaną poprzez przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Mediatorami Centrów Arbitrażu i Mediacji są doświadczeni praktycy, często przeszkoleni w zagranicznych ośrodkach mediacyjnych znajdujących się np. w USA, Wielkiej Brytanii czy też Niemczech. Wszyscy mediatorzy zobligowani są do przestrzegania Kodeksu Etycznego Mediatorów uchwalonego przez Komisję Europejską oraz Kodeksu Etycznego Mediatorów Polskich uchwalonego przez Społeczną Radę ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości w 2007 r.

 1. Raport Doing business in Poland 2017

Złóż wniosek o mediację

7-30 dni

do zakończenia sprawy
drogą mediacji

685 dni

dochodzenie roszczeń
na drodze sądowej

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza,
że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
X