Webinarium Mediacja gospodarcza i e-mediacja 28 września 2022 r. godz. 16.00 - 19.30.

 

 

 

 

 

 

Mediacja gospodarcza i e-mediacja

28 września 2022 r. godz. 16.00-19.30

Konfederacja Lewiatan i Centrum Mediacji Lewiatan w ramach realizacji projektu „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne" zapraszają do udziału w webinarze, który odbędzie się na platformie ZOOM.

Webinar przeznaczony jest dla 20 uczestników z woj. mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego.

Spotkanie adresowane jest dla wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i umiejętności w zakresie mediacji gospodarczej oraz e-mediacji. W spotkaniu nie mogą brać udziału osoby, które były uczestnikami wcześniejszych szkoleń 24- i 80-godzinnych oraz webinarów organizowanych przez Konfederację Lewiatan, KUL, CIAPP, RIGP tj. partnerów projektu „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”.

Poniżej przedstawiamy ramowy program webinaru z zastrzeżeniem, że kolejność prezentacji poszczególnych zagadnień może ulec zmianie.

W ramach szkolenia zostaną omówione następujące tematy:

1.           Wprowadzenie.

2.           Przedstawienie trenerów i uczestników.

3.           Krajowy Rejestr Mediatorów – co to oznacza.

4.           Psychologia konfliktu. Komunikacja interpersonalna.

5.           Mediacja gospodarcza.

6.           E-mediacja.

7.           Symulacja mediacji w grupach.

8.           Omówienie.

REJESTRACJA: http://ikongr.es/c/BevdGfex

Webinar będzie prowadzony równolegle przez 5 trenerów.  Poniżej znajdują się ich krótkie notki biograficzne.  

Sylwetki wykładowców:

dr Tomasz Cyrol

adwokat, negocjator, mediator (od 2010 r.), doktor nauk prawnych. Członek International Bar Association (członek zarządu Mediation Committee IBA oraz przedstawiciel Mediation Committee na Europę oraz Polskę). Członek Towarzystwa Akademickiego oraz Sekcji Rozwiązywania Sporów Instytutu Allerhanda. Ukończył studia podyplomowe oraz szereg szkoleń z zakresu negocjacji i mediacji, m.in. w ramach Harvard Law School Program on Negotiation (Cambridge, MA) – czy Psychological Mediation and Mediation Advocacy Course (Regent’s University London). Wykładowca akademicki (adiunkt na Uniwersytecie Pedagogicznym Kraków) i trener w zakresie negocjacji.

Adw. Paweł Janus

adwokat, stały mediator sądowy, mediator w centrach mediacyjnych przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Izbie Adwokackiej w Warszawie oraz Komisji Nadzoru Finansowego, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie, wykładowca akademicki oraz trener.

dr Ewa Kosowska-Korniak

Mediatorka sądowa, dr nauk prawnych, trenerka warsztatu umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trenerka Dialogu Motywującego, trenerka mediacji VCC. Specjalistka ds. Public Relations i dziennikarka. Jej celem jest inspirowanie innych do pracy nad sobą i swoimi relacjami z otoczeniem, gdyż – jak sama mówi o sobie – kocha mediacje i uważność na drugiego człowieka. Wykładowca akademicki, kierownik studiów podyplomowych „Mediacje sądowe i pozasądowe” oraz „Inteligencja emocjonalna w Biznesie”, prowadzonych w partnerstwie z Centrum Mediacji Naczelnej Rady Adwokackiej w Wyższych Szkołach Bankowych w Warszawie, Wrocławiu i Opolu. Prezes Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu przy Opolskiej Izbie Gospodarczej.

dr Barbara Jadwiga Pawlak

doktor nauk prawnych, posiada uprawnienia radcy prawnego i adwokata; certyfikowany negocjator i mediator z akredytacją mediatora RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors), stały mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, Sądu Okręgowego w Łodzi oraz Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej; wykładowca akademicki i trener biznesu (BTC); absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, Master Class of Management Psychologia Działań Menadżerskich oraz Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, podyplomowych studiów – Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Uczelnia im. Łazarskiego, Collegium Civitas, Uniwersytet Warszawski, IBD Business School, programów negocjacyjnych - Harvard Law School i Harvard Business School oraz Hamline University School of Law; beneficjentka programów ECLAN (European Criminal Law Academic Network), Central European University, University of St. Andrews, Rochester Institute of Technology, Academy of European Law, European Forum for Restorative Justice, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej; w latach 1994 – 2015 notariusz w Łodzi; obecnie prowadzi praktykę pod firmą: ADR LAW dr Barbara Jadwiga Pawlak, w której łączy wieloletnie doświadczenie i wiedzę z zakresu prawa (specjalizacja – prawo nieruchomości, inwestycje budowlane) z umiejętnościami miękkimi i wiedzą z zakresu psychologii społecznej.

Adw. Cezary Rogula

Adwokat, mediator. Wiceprezes Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Jako adwokat reprezentuje Klientów przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, a także Sądem Najwyższym i Sądem Unii Europejskiej, przede wszystkim w sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz inwestycjach budowlanych. Mediacją zajmuje się od przeszło 10 lat, uczestniczył jako mediator, konsultant lub pełnomocnik w pozasądowym rozwiązywaniu krajowych i międzynarodowych sporów cywilnych i gospodarczych, z zakresu własności intelektualnej, rodzinnych, karnych i administracyjnych. Zajmuje się również tworzeniem i wdrażaniem spersonalizowanych mechanizmów zapobiegania sporów, w tym w branży budowlanej, IT i e-commerce. Biegle włada językiem angielskim.

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Osoba do kontaktów Adam Dżumaga adzumaga@konfederacjalewiatan.pl, tel 22 55 99 967

 

 

 

 

Aktualności

Szkolenie z walidacją ZSK: Prowadzenie mediacji cywilnych i gospodarczych

Szkolenie z walidacją ZSK: Prowadzenie mediacji cywilnych i gospodarczych

100 godz. szkolenie: Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych z certyfikatem ZSK.

100 godz. szkolenie: Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych z certyfikatem ZSK.

19, 20 oraz 26 sierpnia 2023 r. - Bezpłatne 24-godzinne szkolenie dla mediatorów z woj. opolskiego przygotowujące do walidacji kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych

19, 20 oraz 26 sierpnia 2023 r. - Bezpłatne 24-godzinne szkolenie dla mediatorów z woj. opolskiego przygotowujące do walidacji kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych".

Złóż wniosek o mediację

7-30 dni

do zakończenia sprawy
drogą mediacji

685 dni

dochodzenie roszczeń
na drodze sądowej

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza,
że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
X