19, 20 oraz 26 sierpnia 2023 r. - Bezpłatne 24-godzinne szkolenie dla mediatorów z woj. opolskiego przygotowujące do walidacji kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych".

 

Szkolenie 24-godzinne dla mediatorów woj. opolskiego.

Konfederacja Lewiatan zaprasza mediatorów z woj. opolskiego do udziału w bezpłatnym 24-godzinym szkoleniu* przygotowującym do walidacji kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”.


TERMIN: Szkolenie odbędzie się w dniach: 19 oraz 20 sierpnia 2023 r. - stacjonarnie w Opolu (Hotel Mercure Opole, ul. Krakowska 57-59, 45-018 Opole) oraz 26 sierpnia 2023 r. (online - aplikacja ZOOM) 

godz. 09:00 - 17:00


O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje kolejność przesłania kompletnych dokumentów aplikacyjnych tradycyjną pocztą lub kurierem na adres Konfederacji Lewiatan (do zagwarantowania miejsca na liście uczestników nie wystarczy wypełnienie formularza rejestracyjnego, bądź przesłanie dokumentów aplikacyjnych e-mailowo w formie skanu).

Program ramowy szkolenia

Szkolenie przewidziane jest dla mediatorów już funkcjonujących na rynku i chcących potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe opisane w kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych". Głównym celem szkolenia jest powtórzenie wiedzy ze wszystkich obszarów tematycznych, które mogą pojawić się podczas walidacji. Szkolenie to pozwoli mediatorom usystematyzować ich wiedzę i ewentualnie uzupełnić ją przed przystąpieniem do walidacji. Każdy uczestnik, który pomyślnie ukończy szkolenie, zobowiązany jest do przystąpienia do walidacji ww. kwalifikacji w terminie wskazanym przez Konfederację Lewiatan. Udział w walidacji również jest bezpłatny.

Walidacja (obowiązkowa) po szkoleniu odbywać się będzie w dniach 30, 31 sierpnia 2023 r.   w Warszawie w siedzibie Konfederacji Lewiatan.

W czasie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zapisania się na konkretny dzień walidacji.

Szkolenie i walidacja organizowane są przez Konfederację Lewiatan w ramach projektu „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne".


WARUNKI UDZIAŁU I ZGŁOSZENIA:

Szkolenie przewidziane jest jedynie dla mediatorów z woj. opolskiego.

Krok 1:

Rejestracja online pod adresem: http://ikongr.es/c/jktIrAmd

Krok. 2

Przesłanie kompletu wypełnionych i podpisanych dokumentów aplikacyjnych tradycyjną pocztą/kurierem (lub dostarczenie osobiście) na adres: Konfederacja Lewiatan, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa z dopiskiem: Szkolenie KRM.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1. Formularz zgłoszeniowy

2Oświadczenie uczestnika projektu-RODO

3. Oświadczenie uczestnika projektu-Doświadczenie mediacyjne (dla szkoleń 24 godzinnych)

4.Umowa o uczestnictwo w szkoleniu przygotowującym do walidacji i w walidacji w ramach kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych" - prosimy o wypełnienie danymi uczestnika i przesłanie podpisanych 2 egz.!

5.Kserokopia świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

* Regulamin szkoleń 24-godzinnych i 80-godzinnych

Szkolenia i walidacje realizowane są w ramach projektu "Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne".

 

Liczba miejsc ograniczona

PROWADZĄCY SZKOLENIE: 

Grażyna Górska - Mediator sądowy wpisany na listę mediatorów stałych przy Sądach Okręgowych we Wrocławiu, Opolu, Świdnicy i Sieradzu; założycielka i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych www.mediatorzycywilni.pl, właścicielka Kancelarii Mediacyjnej i Prawnej Grażyna Górska w Oławie www: mediator-olawa.pl, mediatorka specjalizująca się w prowadzeniu mediacji cywilnych, pracowniczych, gospodarczych i rodzinnych; wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Warszawie; mediator kwalifikowany wpisany na listę mediatorów w Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu www.cam.opole.pl, organizatorka ogólnopolskich Oławskich Konferencji Mediacyjnych www.konferencjamediacyjna.pl odbywających się od 2011 r., trener i mentor; prelegentka na konferencjach, seminariach i warsztatach poświęconych mediacji i innym alternatywnym metodom polubownego rozwiązywania sporów.

r. pr. Monika Stachura - radca prawny, mediator prowadzący głównie mediacje gospodarcze i cywilne, wpisany na listę mediatorów w 2010 r. po odbyciu stażu w Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW oraz w O-Środku Mediacji przy Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej, posiadający doświadczenie w pracy m.in. z podmiotami korporacyjnymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracją rządową, pracujący pod superwizją. Prowadzi szkolenia oraz zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu mediacji i negocjacji m.in. dla sędziów, prokuratorów oraz pełnomocników.

* Lista prowadzących może ulec zmianie

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

 

Informacje do kontaktów:

rejestracja@cammediacje oraz numer telefonu 22 559 99 67

Aktualności

100 godz. szkolenie: Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych z certyfikatem ZSK.

100 godz. szkolenie: Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych z certyfikatem ZSK.

Bezpłatne limitowane Webinarium

Bezpłatne limitowane Webinarium "Mediacja pracownicza i e-mediacja" 27 lipca 2023 r. godz. 15.00-19.00

Bezpłatne limitowane Webinarium

Bezpłatne limitowane Webinarium "Mediacja gospodarcza i e-mediacja" 24.07.2023 r. w godz. 15.30 - 19.30.

Złóż wniosek o mediację

7-30 dni

do zakończenia sprawy
drogą mediacji

685 dni

dochodzenie roszczeń
na drodze sądowej

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza,
że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
X