20, 25 i 26.05.2023 r. - Bezpłatne 24-godzinne szkolenie dla mediatorów z woj.mazowieckiego, śląskiego, łódzkiego i opolskiego przygotowujące do walidacji kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych"

 

Szkolenie 24-godzinne dla mediatorów woj. mazowieckiego, śląskiego łódzkiego i opolskiego.

Konfederacja Lewiatan zaprasza mediatorów z woj. mazowieckiego, śląskiego, łódzkiego i opolskiego do udziału w bezpłatnym 24-godzinym szkoleniu* przygotowującym do walidacji kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”.


TERMIN: Szkolenie odbędzie się w dniach: 20 maja 2023 r. (online - aplikacja ZOOM) oraz 25 i 26 maja 2023 r. - stacjonarnie w Warszawie (Hotel Hit, Warszawa, ul. Księdza Ignacego Kłopotowskiego 33 - tuż przy stacji metra Dworzec Wileński) 

godz. 09:00 - 17:00


O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje kolejność przesłania kompletnych dokumentów aplikacyjnych tradycyjną pocztą lub kurierem na adres Konfederacji Lewiatan (do zagwarantowania miejsca na liście uczestników nie wystarczy wypełnienie formularza rejestracyjnego, bądź przesłanie dokumentów aplikacyjnych e-mailowo w formie skanu).

Program ramowy szkolenia

Szkolenie przewidziane jest dla mediatorów już funkcjonujących na rynku i chcących potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe opisane w kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych". Głównym celem szkolenia jest powtórzenie wiedzy ze wszystkich obszarów tematycznych, które mogą pojawić się podczas walidacji. Szkolenie to pozwoli mediatorom usystematyzować ich wiedzę i ewentualnie uzupełnić ją przed przystąpieniem do walidacji. Każdy uczestnik, który pomyślnie ukończy szkolenie, zobowiązany jest do przystąpienia do walidacji ww. kwalifikacji w terminie wskazanym przez Konfederację Lewiatan. Udział w walidacji również jest bezpłatny.

 

Walidacja (obowiązkowa) po szkoleniu odbywać się będzie w dniach 12, 13, 14 czerwca 2023 r.  w Warszawie w siedzibie Konfederacji Lewiatan.
W czasie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zapisania się na konkretny dzień walidacji.

 

Szkolenie i walidacja organizowane są przez Konfederację Lewiatan w ramach projektu „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne".


WARUNKI UDZIAŁU I ZGŁOSZENIA:

Szkolenie przewidziane jest jedynie dla mediatorów z woj. śląskiego, mazowieckiego, łódzkiego i opolskiego.

Krok 1:

Rejestracja online pod adresem: http://ikongr.es/c/IxmxCbIj

Krok. 2

Przesłanie kompletu wypełnionych i podpisanych dokumentów aplikacyjnych tradycyjną pocztą/kurierem (lub dostarczenie osobiście) na adres: Konfederacja Lewiatan, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa z dopiskiem: Szkolenie KRM.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1. Formularz zgłoszeniowy

2Oświadczenie uczestnika projektu-RODO

3. Oświadczenie uczestnika projektu-Doświadczenie mediacyjne (dla szkoleń 24 godzinnych)

4.Umowa o uczestnictwo w szkoleniu przygotowującym do walidacji i w walidacji w ramach kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych" - prosimy o wypełnienie danymi uczestnika i przesłanie podpisanych 2 egz.!

5.Kserokopia świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

* Regulamin szkoleń 24-godzinnych i 80-godzinnych

Szkolenia i walidacje realizowane są w ramach projektu "Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne".

 

Liczba miejsc ograniczona

PROWADZĄCE SZKOLENIE: *

Monika Stachura - ( Blok : Przepisy dot. mediacji, Warszta przygotowania dokumetnacji mediacyjnej)

Trenerka, mediatorka, radca prawny, moderatorka. Polubownymi metodami rozwiązywania sporów, w szczególności mediacją, zajmuję się od 2006 r. Od 2008 r. prowadzi szkolenia z tego zakresu, a od 2010 r. jest mediatorką, która została po uprzednim ukończeniu szkoleń i warsztatów dla mediatorów oraz odbyciu staży w dwóch niezależnych od siebie warszawskich ośrodkach mediacyjnych. Zajmuję się także moderacjami. 

Grażyna Górska (Bloki: Psychologia konfliktu, Komunikacja Interpersonalna, Negocjacje, Mediacja i mediator)  

Mediatorka wpisana na listę mediatorów stałych przy Sądach Okręgowych we Wrocławiu, Opolu, Świdnicy i Sieradzu; mediatorka z listy mediatorów Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu, założycielka i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych www.mediatorzycywilni.pl, właścicielka Kancelarii Mediacyjnej i Prawnej Grażyna Górska w Oławie www: mediator-olawa.pl; wykładowczyni w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Warszawie; organizatorka ogólnopolskich Oławskich Konferencji Mediacyjnych www.konferencjamediacyjna.plodbywających się od 2011 r., trenerka i mentorka; prelegentka na konferencjach, seminariach i warsztatach poświęconych mediacji i innym alternatywnym metodom polubownego rozwiązywania sporów.
Specjalizuje się w prowadzeniu mediacji cywilnych, pracowniczych, gospodarczych i rodzinnych;

 

* Lista prowadzących może ulec zmianie

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

 

Informacje do kontaktów:

rejestracja@cammediacje oraz numer telefonu 22 55 99 900

Aktualności

Bezpłatne limitowane Webinarium

Bezpłatne limitowane Webinarium "Mediacja pracownicza i e-mediacja" 29 marca 2023 r. godz. 16.00-19.00

Bezpłatne seminarium online: Arbitraż i mediacja jako wsparcie działalności przedsiębiorcy w sporach pracowniczych i gospodarczych.

Bezpłatne seminarium online: Arbitraż i mediacja jako wsparcie działalności przedsiębiorcy w sporach pracowniczych i gospodarczych.

14,15 i 16.04.2023 r.(Brak dostępnych miejsc) Bezpłatne 24-godzinne szkolenie dla mediatorów z woj.mazowieckiego, śląskiego, łódzkiego i opolskiego

14,15 i 16.04.2023 r.(Brak dostępnych miejsc) Bezpłatne 24-godzinne szkolenie dla mediatorów z woj.mazowieckiego, śląskiego, łódzkiego i opolskiego

Złóż wniosek o mediację

7-30 dni

do zakończenia sprawy
drogą mediacji

685 dni

dochodzenie roszczeń
na drodze sądowej

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza,
że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
X