03, 04 i 11.03.2023 r. - Bezpłatne 24-godzinne szkolenie dla mediatorów z woj. śląskiego, mazowieckiego, łódzkiego i opolskiego przygotowujące do walidacji kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych".

 

 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym 24-godzinnym szkoleniu dla mediatorów z woj. śląskiego, mazowieckiego, łódzkiego i opolskiego przygotowującym do walidacji kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych". 

Szkolenie odbędzie się w dniach 3-4 marca 2023 r. stacjonarnie w (Hotel Silesian, ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice) oraz 11 marca 2023 r. (online – aplikacja Zoom).

Zajęcia poprowadzą doświadczone mediatorki i trenerki:
Grażyna Górska oraz mec. Monika Stachura.
 

Walidacja po szkoleniu odbywać się będzie w dniach 20, 21, 22 marca 2023 r. w Warszawie w siedzibie Konfederacji Lewiatan. 

Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje kolejność przesłania kompletnych dokumentów aplikacyjnych tradycyjną pocztą lub kurierem na adres Konfederacji Lewiatan (do zagwarantowania miejsca na liście uczestników nie wystarczy wypełnienie formularza rejestracyjnego, bądź przesłanie dokumentów aplikacyjnych e-mailowo w formie skanu). 

Program ramowy szkolenia 

Szkolenie przewidziane jest dla mediatorów już funkcjonujących na rynku i chcących potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe opisane w kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych". Głównym celem szkolenia jest powtórzenie wiedzy ze wszystkich obszarów tematycznych, które mogą pojawić się podczas walidacji. Szkolenie to pozwoli mediatorom usystematyzować ich wiedzę i ewentualnie uzupełnić ją przed przystąpieniem do walidacji. Każdy uczestnik, który pomyślnie ukończy szkolenie, zobowiązany jest do przystąpienia do walidacji ww. kwalifikacji w terminie wskazanym przez Konfederację Lewiatan. Udział w walidacji również jest bezpłatny. 

Walidacja po szkoleniu odbywać się będzie w dniach 20, 21, 22 marca 2023 r. w Warszawie w siedzibie Konfederacji Lewiatan. W czasie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zapisania się na konkretny dzień walidacji. 

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU: 

Krok 1: 

Rejestracja online pod adresem: http://ikongr.es/c/IfEyCzww

Krok. 2 

Przesłanie kompletu wypełnionych i podpisanych dokumentów aplikacyjnych tradycyjną pocztą/kurierem (lub dostarczenie osobiście) na adres: Konfederacja Lewiatan, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa z dopiskiem: Szkolenie KRM. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Oświadczenie uczestnika projektu-RODO

3. Oświadczenie uczestnika projektu-Doświadczenie mediacyjne (dla szkoleń 24 godzinnych)

4. Umowa o uczestnictwo w szkoleniu przygotowującym do walidacji i w walidacji w ramach kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych" - prosimy o wypełnienie danymi uczestnika i przesłanie podpisanych 2 egz.!

5.Kserokopia świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:

* Regulamin szkoleń 24-godzinnych i 80-godzinnych        

Szkolenia i walidacje realizowane są w ramach projektu "Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne".

PROWADZĄCE SZKOLENIE:* 

Grażyna Górska (Bloki: Psychologia konfliktu, Komunikacja Interpersonalna, Negocjacje, Mediacja i mediator) 

Mediatorka wpisana na listę mediatorów stałych przy Sądach Okręgowych we Wrocławiu, Opolu, Świdnicy i Sieradzu; mediatorka z listy mediatorów Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu, założycielka i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych www.mediatorzycywilni.pl, właścicielka Kancelarii Mediacyjnej i Prawnej Grażyna Górska w Oławie www: mediator-olawa.pl; wykładowczyni w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Warszawie; organizatorka ogólnopolskich Oławskich Konferencji Mediacyjnych www.konferencjamediacyjna.plodbywających się od 2011 r., trenerka i mentorka; prelegentka na konferencjach, seminariach i warsztatach  poświęconych mediacji i innym alternatywnym metodom polubownego rozwiązywania sporów. 

Specjalizuje się w prowadzeniu mediacji cywilnych, pracowniczych, gospodarczych i rodzinnych; 

 

Monika Stachura (Blok: Przepisy dot. mediacji, Warsztat przygotowania dokumentacji mediacyjnej) 

Trenerka, mediatorka, radca prawna, moderatorka. Polubownymi metodami rozwiązywania sporów, w szczególności mediacją, zajmuje się od 2006 r. Od 2008 r. prowadzi szkolenia z tego zakresu, a od 2010 r. jest mediatorką, którą została po uprzednim ukończeniu szkoleń i warsztatów dla mediatorów oraz odbyciu staży w dwóch niezależnych od siebie warszawskich ośrodkach mediacyjnych. Zajmuje się także moderacjami. 

 

* Lista prowadzących może ulec zmianie 

 

Aktualności

Bezpłatne limitowane Webinarium

Bezpłatne limitowane Webinarium "Mediacja pracownicza i e-mediacja" 29 marca 2023 r. godz. 16.00-19.00

Bezpłatne seminarium online: Arbitraż i mediacja jako wsparcie działalności przedsiębiorcy w sporach pracowniczych i gospodarczych.

Bezpłatne seminarium online: Arbitraż i mediacja jako wsparcie działalności przedsiębiorcy w sporach pracowniczych i gospodarczych.

20, 25 i 26.05.2023 r. - Bezpłatne 24-godzinne szkolenie dla mediatorów z woj.mazowieckiego, śląskiego, łódzkiego i opolskiego przygotowujące do walidacji kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych

20, 25 i 26.05.2023 r. - Bezpłatne 24-godzinne szkolenie dla mediatorów z woj.mazowieckiego, śląskiego, łódzkiego i opolskiego przygotowujące do walidacji kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych"

Złóż wniosek o mediację

7-30 dni

do zakończenia sprawy
drogą mediacji

685 dni

dochodzenie roszczeń
na drodze sądowej

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza,
że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
X