Krajowy Rejestr Mediatorów – Konfederacja Lewiatan jednym z partnerów nowego projektu MS dot. mediacji.

Projekt będzie realizowany przez MS, jako lidera projektu, oraz cztery podmioty – Konfederację Lewiatan, Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych. W konferencji wzięli udział przedstawiciele MS – Wiceminister  dr Marcin Romanowski, Aleksandra Siemianowska, Aleksandra Rusin-Batko oraz Marcin Smalcerz z Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich, a także przedstawiciele Partnerów – Dorota Lewandowska (RIGP), Paula Baumgart (CIAPP), dr Marek Dąbrowski (KUL) – prezentujący zadania partnerów w projekcie oraz  r.pr. Małgorzata Miszkin-Wojciechowska (CM przy Konfederacji Lewiatan), której wystąpienie dotyczyło prawnych uregulowań mediacji online.

Głównym celem omawianego w czasie konferencji projektu jest profesjonalizacja zawodu mediatora poprzez utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń mediacyjnych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, a także podniesienie wiedzy o e-mediacji oraz możliwości wykorzystania jej w sporach gospodarczych i pracowniczych.

Zadania przewidziane w projekcie dla Konfederacji Lewiatan to przede wszystkim:

  • przeprowadzenie szkoleń 80 i 24-godzinnych przygotowujących do walidacji w ramach kwalifikacji "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych dla uczestników z województwa mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego;
  • przeprowadzenie cyklu szkoleń mediacyjnych w zakresie e-mediacji ze szczególnym uwzględnieniem sporów gospodarczych i pracowniczych;
  • przeprowadzenie działań informacyjnych dot. projektu

Szkolenia 24 godzinne przewidziane są dla mediatorów już funkcjonujących na rynku i chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, ukończyć szkolenie i przystąpić do walidacji w ramach kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”, natomiast szkolenia 80-godzinne przeznaczone są dla osób, które nie są mediatorami, a które chcą rozpocząć swoją edukację mediacyjną, ukończyć szkolenie i przystąpić do walidacji w ramach ww. kwalifikacji. Walidacje (egzaminy), do których zobowiązani są przystąpić wszyscy uczestnicy szkoleń, organizowane będą przez Konfederację Lewiatan, która w czerwcu 2020 r., uzyskała status Instytucji Certyfikującej w zakresie kwalifikacji „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Szkolenia i walidacje w ramach realizowanego projektu będą bezpłatne dla uczestników.

Planowane jest, aby szkolenia rozpoczęły się w pierwszym kwartale 2021 r., Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie Konfederacji Lewiatan, natomiast już teraz możecie Państwo zgłaszać swoje zainteresowanie udziałem w szkoleniach pisząc na adres: rejestracja@cammediacje.pl

Zachęcamy również do obserwowania strony Centrum Mediacji Lewiatan na FB (www.facebook.com/CMLewiatan), gdzie zamieszczane będą wszelkie aktualności związane z projektem i naborem na szkolenia zarówno 24, 80-godzinne, jak i na te dotyczące mediacji gospodarczej i pracowniczej z elementami mediacji online.
 

Aktualności

Arena Mediatora

Arena Mediatora

Publikacja autorstwa Thomasa Fiutaka pt. „Arena Mediatora” powstała w ramach projektu "Centrum Arbitrażu i Mediacji - Koordynator" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Fragment Przedmowy: "Ten podręcznik dla mediatorów może tak naprawdę posłużyć za poradnik każdemu, kto znajdzie się pomiędzy stronami sporu – w swojej rodzinie, w pracy czy w sytuacjach związanych z życiem politycznym. W każdym takim przypadku mamy wybór pomiędzy rolą autorytetu, doradcy lub mediatora. Którą z nich wybrać? A jeśli w chwili natchnienia podejmiemy się mediacji, jak się do tego zabrać? Autor opisuje proces dochodzenia do ugody pomiędzy stronami, przy wsparciu mediatora, jako podróż zewnętrzną, ale także jako podróż, którą mediator odbywa do wnętrza samego siebie." Jacques Salzer Wykładowca Uniwersytetu Dauphine w Paryżu (1973–2004)

Obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji - wywiad z SSO Joanną Bitner i SSO Agnieszką Owczarewicz

Obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji - wywiad z SSO Joanną Bitner i SSO Agnieszką Owczarewicz

Zachęcamy do zapoznania się z nagraniem dyskusji na temat: „Czy sądy on-line mogą wesprzeć mediację on-line?” Z Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie SSO Joanną Bitner i Sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie SSO Agnieszką Owczarewicz z okazji MDM 2020 rozmawiała dyrektorka Centrum Mediacji Lewiatan - Małgorzata Miszkin-Wojciechowska.

Artykuł: UE: Nowe obowiązki platform internetowych

Artykuł: UE: Nowe obowiązki platform internetowych

Unia Europejska nakłada nowe obowiązki na platformy internetowe i wyszukiwarki oraz wprowadza postępowania mediacyjne, jako metodę rozwiązywania sporów w ramach Rozporządzenia P2B. Rozporządzenie obowiązuje od 12 lipca 2020 roku.

Złóż wniosek o mediację

7-30 dni

do zakończenia sprawy
drogą mediacji

685 dni

dochodzenie roszczeń
na drodze sądowej

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza,
że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
X