II Międzynarodowa Konferencja: Mediacja w Praktyce Mediatora i Pełnomocnika

TERMIN

 • 18-19 czerwca 2021

MIEJSCE

 • Uniwersytet w Białymstoku

        Wydział Prawa

        ul. Mickiewicza 1, Białystok

REJESTRACJA

EKSPERT LEWIATANA

 • Małgorzata Miszkin-Wojciechowska - Dyrektorka Centrum Mediacji Lewiatan

 

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
pod patronatem dr Marcina Romanowskiego
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości RP

MEDIACJA W PRAKTYCE MEDIATORA I PEŁNOMOCNIKA

 

18-19 czerwca 2021
Transmisja na żywo:
YouTube Adwokatura Polska

PROGRAM

Piątek, 18 czerwca


14:30 - 15:00 Rejestracja Uczestników
15:00 - 15:15 Otwarcie konferencji

 • adw. Przemysław Rosati, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
 • adw. dr Agnieszka Zemke Górecka, Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezes Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
 • prof. dr hab. Mariusz Popławski, Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
 • adw. Jowita Grochowska, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku
 • Witold Karczewski, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku Podlaskie Centrum Arbitrażu i Mediacji

15:15 - 15:30 Wystąpienie Patrona konferencji

 • dr Marcin Romanowski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Sprawiedliwości RP

15:30 - 16:00 Wykład Inauguracyjny

 • Prof. UMCS dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, Prodziekan ds. Jakości Kształcenia, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie

16:00 - 17:30 PANEL I:

 • O potrzebie udziału pełnomocnika w mediacji
  Moderator: adw. dr Robert Bogdzio, Wiceprezes Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
 • Strategia rozwoju mediacji w Polsce: cele operacyjne SSR
  Aleksandra Rusin-Batko Ministerstwo Sprawiedliwości RP
 • Wszystko co wiemy o Deklaracji Stanowisk. Doświadczenia polskie i zagraniczne
  r.pr.
   Małgorzata Miszkin-Wojciechowska Dyrektorka Centrum Mediacji Lewiatan
 • E-mediacja - adwokackie metody rozwiązania sporów
  adw. Grzegorz Prigan Laurifer Prigan SKA

 • Komunikacja pełnomocnika z mediatorem w procesie mediacji jako forma motywowania klienta do zawarcia ugody. Aspekty werbalne i pozawerbalne
  dr Ewa Kosowska-Korniak Prezes Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu

 • Mediatorzy i pełnomocnicy: Co robimy źle? Jakub Świtluk Mediator, Centrum Mediacji Lewiatan O potrzebie zmian postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich adw. Erwin Kruczoń Mediator, Izba Adwokacka w Radomiu 19:00 Uroczysta kolacja

 

Sobota, 19 czerwca

10:00 - 11:30 PANEL II

 • Legal representative in mediation in various jurisdictions (in English) / Pełnomocnik w mediacji w różnych systemach prawnych (w języku angielskim)
  Moderator: adw. Cezary Rogula Vice-President of Mediation Centre at the Polish Bar Council, University of Antwerp
 • The Advocacy of Mediation through effective Mediation Advocacy / Działania na rzecz mediacji poprzez efektywną reprezentację w mediacji
  Tat Lim Managing Partner, AEQUITAS Law LLP
 • Mediation as a venue for compassionate lawyering in personal injury disputes / Mediacja jako obszar działalności pełnomocników w sporach dotyczących szkód na osobie
  dr Maria Cudowska University of Białystok
 • Mandatory mediation in Italy. An overview of the application of the law and a new challenge for lawyers assisting parties in mediation /Obligatoryjna mediacja we Włoszech. Uwagi nt. stosowania prawa i nowe wyzwanie dla prawników reprezentujących strony w mediacji
  Pasquale Lino Orrico Lawyer at Lexalent Avvocati e Professionisti Associati, Mediator at InMediazione ADR
 • First reflections on the practice of the mandatory mediation model in Greece / Pierwsze refleksje na temat praktyki obowiązkowego modelu mediacji w Grecji
  Elena Koltsaki, PhD INADR, ALBA Graduate Business School
 • The status of mediator and legal representative in Spain /Status mediatorai pełnomocnika w Hiszpanii
  adw. dr Blanka Stefańska Department of Studies and Analyses of the Supreme Court of Poland, Lazarski University
 • The story of one settlement. Thoughts on expanding the role of representatives in resolving disputes / Historia jednej ugody. Rozważania nad rozszerzeniem roli pełnomocników w rozwiązywaniu sporów
  dr Tomasz P. Antoszek SWPS University

11:30 - 12:00 Przerwa kawowa


12:00 - 13:30 PANEL III:

 • Prawne i pozaprawne aspekty udziału pełnomocnika w mediacji
  Moderator: SSR Tomasz Kałużny Sąd Rejonowy w Białymstoku

 • Sędzia-Koordynator jako siła sprawcza mediacji sądowych
  SSO Irena Opolska Koordynator ds. mediacji Sądu Okręgowego w Białymstoku
 • Rozwój mediacji i arbitrażu na przykładzie doświadczeń Podlaskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji
  Witold Karczewski Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, Podlaskie Centrum Arbitrażu i Mediacji
 • Rola pełnomocnika w przygotowaniu do mediacji
  adw. Martyna Maciejewska-Przyłucka Mediator, Izba Adwokacka w Szczecinie
 • Postępowanie mediacyjne, czyli gra do jednej bramki - uwagi praktyczne mediatora nt. udziału pełnomocników stron w mediacji
  dr Marta Skrodzka, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 • Adwokat - sojusznik mediatora w systemie wsparcia rodziny w kryzysie okołorozwodowym
  adw. Joanna Gręndzińska Mediator, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

13:30 - 14:00 Podsumowanie konferencji

 • adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej Prezes Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

15:00 „Kuluary Tykocińskie"

 • Wyjazd i zwiedzanie z przewodnikiem
 • Obiadokolacja w restauracji żydowskiej
 • Rejs po Narwi

Około 21:00 - Powrót do Białegostoku

Aktualności

Seminarium

Seminarium "Mediacja i inne alternatywne metody rozwiązywania sporów jako wsparcie działalności przedsiębiorcy"

Seminarium pt. MEDIACJA w praktyce – także podczas pandemii?

Seminarium pt. MEDIACJA w praktyce – także podczas pandemii?

Szkolenia KRM

Szkolenia KRM

Złóż wniosek o mediację

7-30 dni

do zakończenia sprawy
drogą mediacji

685 dni

dochodzenie roszczeń
na drodze sądowej

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza,
że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
X